Platba tábora

Platba tábora

Platba tábora:
Cena tábora byla stanovena na 2 900 Kč.
Přihlášku dítěte na tábor akceptujeme po zaplacení celé částky za tábor nebo složení zálohy ve výši 1900 Kč do 31. 5. 2019 na transparentní účet pořadatele tábora.

Banka: FIO, Veveří 2581/102, Brno
Majitel účtu: Junák –český skaut, středisko Dvojka Brno, z.s.
Slovinská 41, BRNO  612 00

Číslo účtu: 2900041253/2010 (transparentní účet)
Variabilní symbol: kontaktujte vedoucí oddílu
Zpráva pro příjemce: Jméno dítěte, tábor Modrý delfín

Termíny: 
 31. 5. 2019 Platba celé částky nebo záloha 1900 Kč.
 16. 6. 2019 Doplatek. 
 
Vrácení platby za tábor:
V případě vážného důvodu a včas (min. 1 týden před začátkem akce) omluvené neúčasti dítěte na táboře je platba vratná, ale snížená o částku 500Kč z důvodu výdajů před započetím tábora (např. materiál).

Příspěvek od zaměstnavatele:
V případě, že můžete uplatnit náklady na tábor u zaměstnavatele, budeme tuto situaci řešit individuálně, vystavením smlouvy, faktury, případně jinak, dle vašich potřeb. Budeme Vás kontaktovat.

Komentáře nejsou povoleny.